Snel zoeken

of

Herroepingsrecht

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.)

1. Rechten

U hebt het recht om de overeenkomst opzeggen binnen veertien dagen zonder vermelding van de redenen. De tijd voor het herroepingsrecht bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij (zijnde niet de transporteur) de goederen in bezit heeft.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons te informeren,
iSC GmbH
- Einhell Service -
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar
Telefoon:+49 [0] 9951 959 2019
Fax: +49 [0] 9951 959 1710
E-mail: [email protected]
Uw besluit om zich terug te trekken uit deze overeenkomst dient middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of per e-mail) naar ons gestuurd te worden. Voor dat doel kunt u het voorbeeldformulier voor het herroepingsrecht gebruiken, dit is echter geen vereiste. Het volstaat voor de herroepingstermijn om de kennisgeving van de uitoefening van het recht tot herroeping vóór het einde van de opzegtermijn te versturen.

Voorbeeldformulier terugtrekking downloaden.

 

2. consequenties van uw herroepingsrecht

Als u deze overeenkomst wilt opzeggen, moeten we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen terugbetalen, met inbegrip van de kosten van levering (met uitzondering van meerkosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een type van levering welke duurder is dan onze goedkoopste standaardlevering), uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van de herroeping van dit contract hebben ontvangen. We zullen de betalingen terugstorten op de rekening waarmee betaald is, tenzij met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen. Wij brengen geen kosten in rekening voor dergelijke terugbetalingen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen retour ontvangen hebben of totdat een bewijs van retourzending aan ons heeft gestuurd.

U retourneerd onmiddellijk of verhandigd de goederen aan ons, binnen veertien dagen na de dag waarop u ons geïnformeerd heeft over het gebruik van uw herroepingsrecht. De goederen dienen binnen deze termijn geretouneerd te zijn. U dient de kosten te betalen voor het retouneren van de goederen.

Het volstaat voor de herroepingstermijn om de kennisgeving van de uitoefening van het recht tot herroeping vóór het einde van de opzegtermijn te versturen.

Waardevermindering welke is veroorzaakt door op een verkeerde manier de goederen te testen op kwaliteit, eigenschappen of werking van de goederen is voor uw rekening.

 

Alle instructies over herroepingsrecht kan ook worden gevonden in onze algemene voorwaarden en de voorwaarden voor de consument onder Art. 3 instructie op herroeping.

Artikel werd aan de winkelwagen toegevoegd

Fout

Er is een fout opgetreden