Hurtig søgning

eller

Bortskaffelse af batterier

I forbindelse ned salg af batterier og akkuer eller med levering af produkter, som indeholder batterier eller akkuer, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende:

Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald!

Som slutforbruger er du ifølge loven forpligtet til at bortskaffe brugte batterier korrekt. Du kan aflevere udtjente batterier eller akkuer gratis på f.eks. den kommunale genbrugsstation eller hos forhandleren.

Batterier eller akkuer er mærket med en overkrydset affaldsspand. Dette symbol betyder, at disse ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis bestemte grænseværdier overskrides, angives den kemiske betegnelse af det skadelige stof tæt på symbolet med affaldsspanden:

  • "Cd“ står for: indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium
  • "Pb“ står for: indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
  • "Hg“ står for: indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv

Ligeledes kan du returnere udtjente batterier, akkuer eller produkter med akkuer til os pr. post (husk at frankere korrekt). Anvend om muligt den originale emballage til at returnere produktet i Hvis den originale emballage er beskadiget, bedes du bruge en ny karton. Sørg især for, at emballagen er robust og stabil, og at produktet ikke kan bevæge sig frem og tilbage inde i den . Den indvendige indpakning skal omsluttet batterierne helt. Ligeledes skal du sikre dig, at produktet ikke kan tændes utilsigtet under transporten, og at batterierne er sikret mod kortslutning. Brug helst fyldmaterialet fra den originale leverance til at udfylde eventuelle lufthuller.

I den forbindelse er det vigtigt, at du mærker pakken med en særlig mærkat. Mærkaten indeholder oplysninger om indholdet. Mærkaten skal påføres på ydersiden af pakken, være mindst 120 mm bred og i farve (udskriv billedet i originalstørrelse).

  • Hvis du kun vil returnere akkuen/batteriet, skal du mærke pakken  "Lithium-Ionen 3480".
  • Hvis du vil returnere et produkt med akku/batteri (indbygget i produktet eller vedlagt), skal du mærke pakken  ”Lithium-ion 3481”..
Udført Se indkøbskurv

Varen blev lagt i indkøbskurven

Fejl

Der er opstået en fejl