Hurtig søgning

eller

Fortrydelse af bestilling

(Forbruger er enhver naturlig person, som indgår en juridisk aftale, hvis formål hovedsageligt hverken vedrører dennes erhvervsmæssige arbejde eller selvstændige virke.)

1.1 Fortrydelsesret ved købsaftaler

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage efter den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportør, har taget varerne i besiddelse.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os
iSC GmbH
- Einhell Service -
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar
Tel.:+49 [0] 9951 959 2019
Fax: +49 [0] 9951 959 1710
E-Mail: [email protected]
om din beslutning om at fortryde denne aftale ved at sende os en entydig erklæring (f.eks. pr. brev, telefax eller e-mail). Til det formål kan du anvende den vedlagte fortrydelsesformularskabelon, hvilket dog ikke er et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristens udløb.

Se og download fortrydelsesformularskabelonen nu.

 

1.2 Fortrydelsens følger

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder fragtomkostninger (dog undtaget de ekstraomkostninger, som opstår ved, at du har valgt en anden leveringsmåde end den af os tilbudte billigste standardlevering), omgående og senest fjorten dage efter den dag, vi modtog meddelelse om, at du har fortrudt aftalen. Til denne refusion anvender samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig. Der opkræves under ingen omstændigheder betaling for denne refusion. Vi kan nægte at refundere betalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os omgående og i hvert fald senest inden fjorten dage efter den dag, du meddelte os, at du har fortrudt aftalen. Fristen gælder som overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på fjorten dage. Du skal dække de umiddelbare udgifter for returnering af varerne.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristens udløb.

Du hæfter kun for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab skyldes en håndtering af varerne, som ikke er sket for at kontrollere deres beskaffenhed, egenskaber og funktion.

 

2.1 Fortrydelsesret ved serviceaftaler

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage efter den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportør, har taget den sidste vare i besiddelse.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os
iSC GmbH
- Einhell Service -
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar
Tel.:+49 [0] 9951 959 2019
Fax: +49 [0] 9951 959 1700
E-Mail: [email protected]
om din beslutning om at fortryde denne aftale ved at sende os en entydig erklæring (f.eks. pr. brev, telefax eller e-mail). Til det formål kan du anvende den vedlagte fortrydelsesformularskabelon, hvilket dog ikke er et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristens udløb.

Se og download fortrydelsesformularskabelonen nu.

 

2.2 Fortrydelsens følger

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder fragtomkostninger (dog undtaget de ekstraomkostninger, som opstår ved, at du har valgt en anden leveringsmåde end den af os tilbudte billigste standardlevering), omgående og senest fjorten dage efter den dag, vi modtog meddelelse om, at du har fortrudt aftalen. Til denne refusion anvender samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig. Der opkræves under ingen omstændigheder betaling for denne refusion.

Hvis du har forlangt, at serviceydelserne skal begynde under fortrydelsesfristen, skal du betale os et passende beløb, som modsvarer den del af serviceydelserne, som allerede er leveret på det tidspunkt, hvor du meddeler os, at du ønsker at fortryde aftalen, sammenholdt med det samlede omfang af de i aftalen beskrevne serviceydelser.

 

Alle oplysninger vedrørende fortrydelse fremgår desuden af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser for slutkunder under §3 Om fortrydelse.

Udført Se indkøbskurv

Varen blev lagt i indkøbskurven

Fejl

Der er opstået en fejl