Pikahaku


tai

Pakkausohjeet

Normaali tuote (ei vaarallinen tavara)

Pakkaa laite alkuperäiseen pakkaukseen, jos mahdollista. Muussa tapauksessa valitse jokin muu sopiva pahvilaatikko. Varmista, että laite ei pääse liukumaan pahvilaatikossa. Kiinnitä etukäteen tulostetut kuljetusasiakirjat (esim. palautuslomake) lähetettävän laatikon päälle hyvin näkyvälle paikalle.

Ohje

Liitä palautusten tapauksessa aina mukaan kopio asiaankuuluvasta ostotositteesta. Huomaa, että et voi hyödyntää takuuta sellaisten palautuslähetysten tapauksessa, joissa ei ole mukana ostotositetta.


Vaarallinen tavara ja litiumionituotteet

Yleistä

Lähettäjänä ja pakkaajana olet itse vastuussa vaarallisia tavaroita koskevasta oikeasta vakuutuksesta ja vaarallisten tavaroiden merkitsemisestä lähetykseen. Jos vaarallisia tavaroita koskevien virallisten säännösten mukaisia lähetysehtoja ei noudateta (esim. virheellinen tai puuttuva merkintä), voit lähettäjänä ja pakkaajana joutua tästä suoraan vastuuseen. Sinua voidaan myös pitää vastuullisena, jos nimenomaisesta lähetyskiellosta huolimatta lähetät viallisia tai vaurioituneita paristoja ja tästä seuraa vahinkotapaus (esim. tulipalo, onnettomuus). Huomaa tässä yhteydessä seuraavat säännökset:

Vaarallisia tavaroita ovat kaikki tuotteet, jotka sisältävät syttyviä, paineenalaisia, syövyttäviä, ympäristölle vaarallisia tai muuten vaarallisia kemikaaleja. Koska kuljetusriski on näiden tuotteiden kohdalla muita tuotteita korkeampi, näitä tuotteita saa kuljettaa vain tietyillä edellytyksillä kaupallisessa kuljetuksessa. Vaaralliseen tuotteeseen sovelletaan eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Siksi sinun on täytettävä iSC GmbH -yhtiölle tehtävän takaisinlähetyksen tapauksessa lain mukaan ADR-sopimuksessa ja vaarallisista tavaroista annetussa saksalaisessa asetuksessa (GGVSE) säädetyt ehdot ja noudatettava tiettyjä toimenpiteitä.

Jäljempää löydät ohjeet litiumioniparistoja sisältävien laitteiden takaisinlähettämiseen.


Mitä on otettava huomioon pakattaessa laitteita, joissa on litiumioniparistoja?

Käytä tuotteen takaisinlähettämiseen alkuperäistä pakkausta, jos mahdollista. Jos alkuperäinen pakkaus on vaurioitunut, käytä uutta pakettia. Varmista erityisesti, että pakkaus on luja ja vakaa sekä ettei tuote pääse liikkumaan edestakaisin. Sisäpakkausten on peitettävä paristot kokonaan. Samoin on myös varmistettava, ettei laitetta voida kuljetuksen aikana vahingossa kytkeä päälle ja että paristot on varmistettu oikosulun estämiseksi. On parasta käyttää tyhjän tilan täyttämiseen alkuperäisen pakkauksen sisältämää täytemateriaalia, jos mahdollista.

Jos takaisinlähetys ei ole enää mahdollinen, löydät täältä ohjeet paristojen hävittämiseen.


Mitä on otettava huomioon pakettitarraan liittyen?

Ohje

Paketin ulkopuolelle on kiinnitettävä tunnisteeksi kuva, joka viittaa sisältöön. Kuvan on oltava vähintään 120 mm leveä ja värillinen (tulosta kuva alkuperäisessä koossa).


Vaurioitunut vaarallinen tavara

Huomaa: Et saa lähettää vaurioituneita litiumioniparistoja. Turvallisuussyistä tällaiset paristot on hävitettävä paikallisten vaarallisten tavaroiden keräyspisteiden kautta. Poista tässä tapauksessa vaurioitunut paristo laitteesta. Lähetä laite sitten ilman paristoa takaisin iSC GmbH:lle. Jos vaurioitunutta paristoa ei voi poistaa, hävitä laite paikallisten vaarallisten tavaroiden keräyspisteiden kautta. Ilmoita palvelullemme pariston tai laitteen ja pariston hävittämisestä. Tässä tapauksessa iSC GmbH pidättää oikeuden vaatia todisteen tuotteen hävittämisestä. Varmista siksi, että olet saanut vastaavan todisteen vaarallisten tavaroiden keräyspisteestä.Bensiinilaitteet

Laitteen turvallisen/kitkattoman kuljetuksen varmistamiseksi pyydämme seuraavaa:

Yleinen menettely:

  • Poista ennen pakkaamista kaikki varusteet, jotka olet mahdollisesti itse asentanut laitteeseen jälkikäteen, sillä näitä varusteita ei voida lähettää takuuseen perustuvan korjauksen tyypistä riippuen tai myös laitteen vaihdon tapauksessa enää takaisin laitteen mukana.
  • Poista laitteesta kaikki nesteet (esim. öljy, bensiini, vesi) mahdollisen vuodon välttämiseksi kuljetuksen aikana.
  • Pakkaa laite. Käytä tähän alkuperäistä pakkausta tai muuta sopivaa pahvilaatikkoa. Varmista, että laite ei pääse liukumaan pahvilaatikossa.
  • Sulje pahvilaatikko lujasti ja varmasti.

Tuote on lisätty ostoskoriin

Error

On tapahtunut virhe

Näytä ostoskori